Tag Archives: Ứng dụng/Thủ thuật

Nếu bạn đang sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng Android và bạn yêu thích việc tìm kiếm những hình ảnh đẹp, hãy sử dụng một số ứng dụng di động chuyên về hình ảnh dưới đây để thỏa mãn sở thích thay vì sử dụng trình duyệt đơn thuần.  Chắc chắn những ứng

Một số chỉ trích cho rằng ngày nay người dùng có xu hướng sử dụng smartphone quá nhiều dẫn đến làm giảm tương tác xã hội trực tiếp. Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh tích cực, những lợi ích smartphone mang lại khó lòng đong đếm được và giúp bạn thông minh hơn là một